Věnuj mobil

Věnuj mobil

11. 12. 2014

Bakalka se zapojila do V. ročníku soutěže Věnuj mobil, kterou pořádá Recyklohraní ve spolupráci se společností Asekol.

Cílem soutěže je podpora sběru, opětovného využití a recyklace mobilních telefonů. Během uplynulých ročníků zúčastněné školy odevzdaly více než 100 tisíc vysloužilých mobilních telefonů. Telefony, které bylo možno repasovat, byly předány jako dar do dětských domovů, zbylé prošly recyklací.

Kontejner je umístěn v růžovém patře, sběr bude ukončen 16. 1. 2015.

O více informací můžete psát na adresu gottvald@bakalka.cz