Třídní schůzky a schůzka Rady rodičů 3. dubna 2017

Třídní schůzky a schůzka Rady rodičů 3. dubna 2017

Třídní schůzky s hodnocením prospěchu a chování za 3. čtvrtletí školního roku 2016/2017 proběhnou v pondělí 3. dubna od 17:00 v kmenových učebnách jednotlivých tříd.

Třídním schůzkám bude předcházet schůzky Rady rodičů (3. dubna 2017 od 16:15 ve sborovně školy).