Reyckohraní na Bakalce

Reyckohraní na Bakalce

Děkujeme za spolupráci v projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Na Bakalce se podařilo nashromáždit 77 Kg elektroodpadu a získat krásných 231 bodů. 

Další sběrová kampaň Věnuj mobil a pojeď do ZOO začíná!  Můžeme získat za každý odevzdaný mobilní telefon  (funkční i poškozený; s baterií, nabíječkou, či bez) 3 body na náš účet v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Navíc lze vyhrát výlet pro jednu třídu s exkurzí na recyklační linku a návštěvu zoologické zahrady v Jihlavě. 

Kampaň potrvá do 31.1.2018. Mobily bude možné umístit do červeného kontejneru v suterénu budovy školy.

Z projektu Tříďouni ve školách jsme získali krabice na tříděný (papír, plast) odpad do tříd. Organizaci logistiky odpadů, tedy  vynášení tříděného materiálu do správných kontejnerů, mají na starosti sami žáci. A věřte, vedou si přímo ukázkově.