Psaní jako hraní

Psaní jako hraní

15. 1. 2015

Ukázka práce dětí prvních ročníků v kroužku  Psaní jako hraní.
Kroužek probíhá 1 x týdně ve středu od 13:45 pod vedením Mgr. Holé.