PROJEKT Okolo vody

PROJEKT Okolo vody

23. 2. 2010

Ve spolupráci s Rezekvítkem Brno jsou v tomto školním roce žáci 5. C, 5. B a 3. C zapojeni do pilotního projektu Okolo vody, jehož cílem je seznámit žáky během školního roku se vším, co s vodou souvisí. V jednotlivých měsících  žáci pod vedením svých vyučujících řeší úkoly, jako jsou: měření spotřeby vody ve škole, domácnosti, ale také budou pozorovat vodní rostliny a živočichy, či měřit hloubku koryta a průtok vody řeky v blízkosti jejich školy.  

(Projekt vznikl a je realizován díky grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.)