Otevřená zahrada Brno

Otevřená zahrada Brno

Naše škola se zapojí ve spolupráci s Lipkou do pilotního testování výukových programů v Otevřené zahradě Nadace Partnerství v Brně. Prostor Otevřené zahrady nabízí od března 2013 dvanáct interaktivních stanovišť  pro výuku přírodopisu, fyziky, zeměpisu a průřezového tématu environmentální výchova. Zahrada je otevřená i pro veřejnost.

http://www.otevrenazahrada.cz/O-nas