FLÉTNA

FLÉTNA

Výuka hry na zobcovou flétnu bude probíhat i v letošním školním roce, cena za pololetí je 1000 Kč. Uzávěrka sběru přihlášek do kroužku je v pondělí 16. 9. Při dostatečném počtu zájemců bude rozvrh vytvořen již před tímto datem, předpokládané dny výuky jsou pondělí, úterý a čtvrtek, vždy od 13.00. (dny výuky budou upraveny dle zájmu)  Pro bližší informace můžete využít mejl gottvald@bakalka.cz