ERASMUS+ Flying across borders

ERASMUS+ Flying across borders

Naše škola v letošním roce obdržela ve výběrovém řízení programu Erasmus+ grant na realizaci projektu Flying across borders. Hlavním cílem projektu je porovnat migraci ptáků po celé Evropě v jejich přirozeném pohybu
s lidskou migrací. Na této cestě budou partnerské školy srovnávat přírodní a lidské prostředí zainteresovaných škol a zemí. Během projektu si budou žáci prohlubovat jazykové kompetence, zvyšovat digitální úroveň, objevovat podobnosti a rozdíly v partnerských zemích a prostřednictvím společných zážitků budou vedeni k mezinárodnímu porozumění, toleranci a k získávání bohatých zkušeností. Realizace projektu předpokládá uskutečnění čtyř mezinárodních mobilit studentů na partnerských školách.
Financování pobytů v zahraničí bude plně hrazeno ze získaného grantu. Studenti si rozšíří a prohloubí znalosti reálií mezi zeměmi všech partnerských škol. Projekt bude probíhat až do 31. 8. 2020. Kromě naší školy jsou do projektu zapojeny školy ze Švédska, Řecka a Španělska.

eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_right .jpg