Další obrovský úspěch Bakalky

Další obrovský úspěch Bakalky

Dnes se Kristýna Krejčová, žákyně 9.B, zúčastnila krajského kola soutěže v anglické konverzaci v kategorii II.C, v kategorii, kde žáci měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku a ve velké konkurenci soutěžících vyhrála. Kristýna tímto vítězstvím potvrdila neuvěřitelnou jazykovou zralost a postupuje do celorepublikového kola.

Kristýno, blahopřejeme a přejeme spoustu dalších takových úspěchů.