0bvodní kolo pěvecké soutěže školních družin "SUPERSTAR"

0bvodní kolo pěvecké soutěže školních družin "SUPERSTAR"

Ve středu 15. 2. 2017 se děti z naší školní družiny - V. Kozánková (2. A),
A. Musil (2. B), A. Walraed (3. C) a J. Vocelková (4. C ) zúčastnily obvodního kola
PĚVECKÉ SOUTĚŽE ŠKOLNÍCH DRUŽIN "SUPERSTAR", které se konalo na ZŠ Svážná.
Viktorie Kozánková ze třídy 2. A získala 3. místo v I. kategorii (žákyně 1.a 2. ročníků).
Andreas Walraed ze třídy 3. C se umístil na 2. místě ve II. kategorii (žáci 3. a 4. ročníků).
Andrej Musil ze třídy 2. B získal 1. místo v I. kategorii (žáci 1. a 2. ročníků) a postupuje
tak do městského kola.
Jana Vocelková ze třídy 4. C získala 1. místo ve II. kategorii (žákyně 3. a 4. ročníků)
a rovněž postupuje do městského kola.

Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.