Zasedání ŽP 6.1. 2011

Zasedání ŽP 6.1. 2011

Zasedání se zúčastnili zástupci všech tříd.

Projednávali jsme:

1) zahájení soutěže ve florbalu - platí nové rozlosování (kat. 8. - 9. roč, 7. roč. a 6. ročníky)

2) kalendář je nutné odevzdat do 10.1. do 14 hod p.uč. Fabiánové nebo Janu

3) vyhodnocení ankety - automaty

4) zhodnocení plesu

5) sběr papíru se uskuteční v únoru nebo březnu - dle počasí, zodpovídá 9.C

6) zhodnocení jarmarku - žáci zjistí ve třídách, na co by se mohly použít získané peníze z této akce

7) pěvecká soutěž  proběhne v březnu - zajišťuje 7.C

8) kvíz - zajistí 6.B, termín zpracování kvízu 7.2.

9) soutěž v přehazované začíná 11.1. - organizaci má na starosti 9.A