Zasedání ŽP 3.5.2012

Zasedání ŽP 3.5.2012

Ve čtvrtek 3.5.2012 proběhlo zasedání Žákovského parlamentu. Zasedání se zúčastnili zástupci všech tříd.

Projednali jsme:

1. Spaní ve škole - návrh 9.A,B

2. Přehazka - upřesnění pravidel hodnocení

3. Logický kvíz - 6.C, přesunuto na podzim školního roku 2012/ 2013

4. Výtěžek z plesu - věnován pacientům postiženým nemocí motýlích křídel

5. Výlet Žákovského parlamentu - během následujícího zasedání přednesou členové ŽP své návrhy

6. Důležité termíny -  výlety 11.-15.6. 2012

                                   - Itálie 15.-25.6. 2012

7. Bakalka má talent - finále proběhne 22.5.2012 (volná disciplína)

                                      - soutěžící třídy: 6.C, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B

8. Zahradní slavnost - 31.5.2012

                                     - s nabídkou výpomoci se obracet na pana učitele Švorčíka

9. Sportovní den - proběhne poslední týden v červnu (přesné datum i místo bude upřesněno)

10. Zájezd do Itálie - ve čtvrtek 10.5. se uskuteční o velké přestávce v jazykové učebně informační  

       schůzka