Zasedání ŽP 3.12.2009

Zasedání ŽP 3.12.2009

3. 12. 2009Mgr. Pavel Hodál

Program jednání

Vánoční jarmark - organizace, výzdoba ...

výzdoba jídelny a rozmístění stolů - zajistí p.uč. Fabiánová a p.uč. Švorčík

služba u vchodu do budovy školy -B. Procházková 6.C, A. Horáková 6.A, B. Goma 6.C, S. Rašovská 6.A

občerstvení v jídelně - Saša, Vojta, Honza

občerstvení v I. patře - vybraní žáci ze 7. ročníku

třídy samostatně zodpovídají za výzdobu stánku, připraví cedulky s pořízovacími náklady nabízených výrobků, budou mít pokladničku na stánku, cedulku se třídou

na stánku budou maximálně 3 žáci, během jarmarku se mohou vystřídat

jarmark je zařazen do soutěže o "Třída roku" hodnotí se celková estetická stránka celého stánku (výzdoba, výrobky...) - hodnotit budou učitelé z I. stupně

v den jarmarku, v době 13.30 - 15.30 bude ŽP v pohotovosti - příprava, výzdoba....

Školní ples

rozdány pokyny a program

výzdobu zajišťují 9. ročníky

domluvit sóla pro 6.ročníky

prodej lístků pokračuje

Florbal

ještě do vánoc dodat organizační pokyny, pravidla, rozlosování, herní plán - zajišťují 8. ročníky

Fotografická soutěž

bude vyhlášena po vánocích

dodat pravidla do příštího zasedání

Sběr papíru

naplánován na leden - dle počasí