Zahradní slavnost 2012 - poděkování žákům

Zahradní slavnost 2012 - poděkování žákům

Za zabezpečení pomoci na Narozeninové zahradní slavnosti Bakalky dne 31. 5. 2012 patří poděkování žákům 2. stupně naší školy

 • Aleně Brančíkové 7.A
 • Michaele Randulové7.A
 • Tereze Ševčíkové 7.A
 • Zdeňce Homolkové 7.A
 • Nikol Heimové 7.A
 • Sabině Jelínkové 7.A
 • Tomáši Hübnerovi 7.B
 • Lucii Šlezingrové 8.B
 • Marii Menšíkové 8.B
 • Anitě Nechvátalové 8.B
 • Janu Němcovi 8.C
 • Anetě Horké 9.B
 • Elišce Faltýnkové 9.B
 • Dominice Vaníčkové 9.B
 • Veronice Vašíčkové 9.B
 • Vítu Velínskému 9.B
 • Jakubu Kosorinovi 9.B
 • Davidu Šlezingrovi 6.A
 • Adamu Jacquesovi 6.A
 • Sabině Hanusové 9.A
 • Vojtěchu Károvi 7.A
 • Ondrovi Klíčníkovi 7.A
 • Štěpánu Hájkovi 7.B
 • Alexandře Kittnerové 8.C
 • Michaele Repkové 9.B