Velikonoční dílny ve ŠD

Velikonoční dílny ve ŠD

Ve středu 16. 3. 2016 se ve školní družině
uskuteční, v době od 14:00 do 15:30 hodin,
"VELIKONOČNÍ DÍLNY".
V každém oddělení budou děti vyrábět
rozmanité velikonoční dekorace.