Třídní schůzky a schůzka Rady rodičů

Třídní schůzky a schůzka Rady rodičů

V pondělí 21. listopadu 2016 v 17.00 hodin proběhnou v jednotlivých třídách třídní schůzky s rodiči  s průběžným hodnocením chování a prospěchu za 1. čtvrtletí.

Schůzka zástupců v Radě rodičů proběhne před třídními schůzkami od 16:15 ve sborovně školy.