Lesnické dobrodružství ve ŠD

Lesnické dobrodružství ve ŠD

Ve středu 27. 4. 2016 připraví pracovníci Lesů ČR pro všechna oddělení školní družiny
pestrý výukový program, plný zajímavých informací o životě v lese, názorných ukázek,
soutěží a her.
Program se bude konat ve školní družině v době od 14:00 do 15:30 hodin.