Co je to Žákovský parlament

Co je to Žákovský parlament

Mgr. Pavel Hodál

Vítáme Vás na stránkách ŽP

Zde se seznámíte s aktuálním děním, můžete si přečíst programy jednotlivých zasedání, popř. se pobavit nad fotografiemi z jednotlivých akcí.

Na shledanou se těší

I. Fabianová, M. Kotrba, M. Cintulová a zástupci jednotlivých tříd II. stupně

Co je Žákovský parlament?

Žákovský parlament je sdružení zástupců jednotlivých tříd druhého stupně, které spolupracuje s pedagogy na vnitřním dění ve škole, podílí se na organizaci mimoškolních akcí pořádaných školou a v letošním roce bude také úzce spolupracovat s Dětským parlamentem v CVČ Lužánky, které vzniká jako sdružení zástupců brněnských škol. Zasedání probíhají jednou měsíčně. Pravidelnými body jednání jsou připomínky k chodu školy a návrhy na změny a informace o dění v Dětském parlamentu.

Jedním z hlavních úkolů ŽP je již tradičně pořádání soutěže o Třídu roku, která podporuje tvorbu dobře fungujících třídních kolektivů a zdravé soutěžení mezi třídami. Jednotlivé disciplíny si žáci vytvářejí sami.  Vyvrcholením prvního pololetí je vždy žákovský ples. Pravidelnou součástí působení ŽP na naší škole je podzimní výjezdní zasedání

Kdy se schází ŽP?

Pravidelná zasedání probíhají jednou měsíčně, vždy v domluvenou středu nebo čtvrtek. Pravidelnými body jednání jsou připomínky k chodu školy a návrhy na změny a informace o dění v Dětském parlamentu.

Další činnost ŽP

Vyvrcholení prvního pololetí je žákovský ples, který se bude letos konat již posedmé a který je z velké části organizován ŽP.

Pravidelnou součástí působení ŽP na naší škole jsou výjezdní zasedání ŽP. Letos proběhne ve Valči u Hrotovic a program si  částečně zajišťují samy děti pod vedením pedagogů.