Atletická olympiáda ŠKOLNÍCH DRUŽIN

Atletická olympiáda ŠKOLNÍCH DRUŽIN

Ve středu 22. 6. 2016 se děti z naší školní družiny - Lukáš Sýkora (1. B),
Tereza Kafková (2. C), Lucie Havelková (3. B) a Jonáš Kostka (3. B), zúčastnily
obvodního kola ATLETICKÉ OLYMPIÁDY ŠKOLNÍCH DRUŽIN, které se konalo
na ZŠ Pavlovská.
Tereza Kafková ze třídy 2. C získala 2. místo v běhu v I. kategorii
(žákyně 1. a 2. ročníků), Lucie Havelková ze třídy 3. B se umístila také na 2. místě
v běhu ve II. kategorii (žákyně 3. a 4. ročníků) a Jonáš Kostka ze třídy 3. B
získal 2. místo v běhu a 3. místo za hod ve II. kategorii (žáci 3. a 4. ročníků).

Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.