1. zasedání Žákovského parlamentu ve školním roce2011/12

1. zasedání Žákovského parlamentu ve školním roce2011/12

Zápis ze zasedání Žákovského parlamentu
 
7. září 2011
 
-         prezence, seznámení s novými členy i pedagogy
-         nejbližší akce
§       22. 9. 2011 – sběr papíru, pořádá VIII. C
§       Výjezdní zasedání (termín bude upřesněn)
§       Výzdoba tříd do 11. 11. 2011, téma:           zima a Vánoce
-         filmový klub – zjistit zájem ve třídách, bude probíhat jednou za měsíc
-         PET láhve – vyhazovat do košů na chodbě
-         Zasedání budou bývat vždy v první čtvrtek v měsíci, pokud nebude uvedeno jinak.
-         Do výjezdního zasedání si členové parlamentu nachystají podněty, připomínky, nápady na soutěže a zástupci devátých tříd se omluví ohledně plesu.