Výtvarný kroužek při ŠD

Výtvarný kroužek při ŠD

Děti navštěvující výtvarný kroužek při ŠD,
vyráběly pod vedením paní vychovatelky Z. Šilhanové
vánoční věnce.