Třídní schůzky a schůzka Rady rodičů -23. 11. 2015

Třídní schůzky a schůzka Rady rodičů -23. 11. 2015

16. 11. 2015Mgr. Eva Čermáková

Dovolujeme si zákonným zástupcům připomenout konání třídních schůzek v pondělí 23. 11. 2015 od 17:00 hodin v kmenových učebnách jednotlivých tříd. 

Třídním schůzkám předchází od 16:00 ve sborovně školy schůzka  Rady rodičů.