Třídní schůzky a schůzka Rady rodičů

Třídní schůzky a schůzka Rady rodičů

V pondělí 13. 4. 2015 od 17:00 proběhnou v kmenových učebnách jednotlivých tříd třídní schůzky s průběžným hodnocením prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí a informacemi pro zbývající část školního roku.

Schůzkám bude předcházet setkání  zástupců tříd v Radě rodičů a to od 16:15  ve sborovně školy.