Šikulky při ŠD

Šikulky při ŠD

Děti navštěvující kroužek "ŠIKULKY" zdobily
pod vedením paní vychovatelky H. Jebasové
tašky textilními barvami.