Sedmý ročník na Střední průmyslové škole chemické, Brno

Sedmý ročník na Střední průmyslové škole chemické, Brno

31. 3. 2015

Během měsíce března se všechny tři třídy sedmého ročníku zúčastnily laboratorních prací na zmiňované škole. Na programu bylo mikroskopování rostlinných preparátů (chloroplasty u cibule, škrobová zrna, buňky lístků mechů, průduchy na listech) a preparátů hub (kvasinky, plísně). Žáci měli až na drobné výjimky možnost pracovat s mikroskopoy samostatně pod vedením Mgr. Helešicové a Mgr. Hospodkové, které se jim s nadšením věnovaly. Jelikož byl projekt z řady "Podpora technnického a přírodovědnéhio vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji", tak jsme rovněž dostali zdarma svačinu a oběd.