Práce dětí ve ŠD

Práce dětí ve ŠD

Děti ze 6. oddělení (A. Kozoňová 3. C a E. Plisková 3. C), vytvořily
pod vedením paní vychovatelky K. Ungárové projekt na téma "DOPRAVNÍ VÝCHOVA",
zaměřený na bezpečnost v jednotlivých ročních obdobích.