Městské kolo německé olympiády

Městské kolo německé olympiády

Městské kolo německé olympiády

Ve čtvrtek 12. února 2015 proběhlo na ZŠ Antonínská městské kolo německé olympiády. Ve dvou kategoriích naši školu velmi úspěšně reprezentovali žáci 7. a 8. ročníků.

V kategorii I. A obsadila krásné 2. místo Monika Procházková  ze 7. B.

V kategorii II. A zvítězil žák třídy 8. C Otto Eden, který tímto postupuje do kola krajského a báječné 2. místo obsadila Adéla Riedlová ze třídy 8. C, která taktéž postupuje do krajského kola.

 

Všem účastníkům GRATULUJEME! Ottovi Edenovi a  Adéle Riedlové budeme držet palce v krajském kole!