Městské kolo ATLETICKÉ OLYMPIÁDY ŠD

Městské kolo ATLETICKÉ OLYMPIÁDY ŠD

Dne 17.6. 2015  se konalo městské kolo ATLETICKÉ OLYMPIÁDY ŠKOLNÍCH DRUŽIN.
Tato sportovní akce se konala na ZŠ Mutěnická na Vinohradech.
Soutěžilo se ve skoku do dálky, hodu do dálky a sprintu na 40 metrů.
Děti soutěžily ve 4 kategoriích: mladší žáci a žákyně ( 1. a 2. třída ) a starší žáci a žákyně
(3. a 4. třída ).
Naší školu reprezentovala v kategorii mladší žákyně Alžběta Ottová ze třídy 2. A
a v kategorii mladší žáci Tobiáš Hude z 1. B. V kategorii starší žáci soutěžil
Jiří Ludwig ze 4. C a v kategorii starších žákyň Karolína Stříbrná, také ze 4. C.

Bohužel ani jeden z našich žáků se neumístil na medailových příčkách, ale naší školu reprezentovaly výbornými výkony.