Hovorové hodiny s hodnocením výsledků za 2. pololetí

Hovorové hodiny s hodnocením výsledků za 2. pololetí

V pondělí 1. 6. 2015 v době od 17:00 do 18:30 proběhnou HOVOROVÉ HODINY s vyučujícími pro rodiče žáků s aktuálním  hodnocením prospěchu a chování za 2. pololetí