English Star - Bakalka

English Star - Bakalka

V úterý 3. 3. 2015 pořádáme soutěž v Aj pro 3. - 5. ročníky s názvem English Star.Soutěžit se bude v oblastech Speaking, Reading, Listening i část Grammar, kterou si přihlášené děti vyzkouší v rámci výukového programu na počítačích. Přihlašovat se mohou děti na připravených formulářích ve svých kmenových třídách a v době jarních prádznin je možno využít pro přihlášení adresu otepkova_ocelikova@bakalka.cz