Cambridge kurzy pro 3. - 5. ročník

Cambridge kurzy pro 3. - 5. ročník

Kurzy Cambridge pro 3. - 5. ročníky nabízí v rámci anglického jazyka rozšíření slovní zásoby, procvičování gramatických jevů (např. minulý, předpřítomný čas) a zlepšení komunikativních dovedností.

Zároveň je také dobrou přípravou pro následné úspěšné vykonání zkoušky Cambridge YLE, která není provinná v rámci kurzů dalších úrovní. Více informací dostali žáci od svých třídních učitelů, termín pro podání přihlášek je nejpozději 15. 9. 2015. Pro všechny Cambridge kurzy na 1. i 2. stupni nabízíme cca 20 termínů, pro kurzy 2. - 5. ročníků je to především PO, ÚT, ST ČT ve 12:45 a také ranní termín (ST 7:00 pro Flyers).

Podrobněší informace na ocelikova@bakalka.cz