Anglické divadelní představení

Anglické divadelní představení

5. 12. 2015Mgr. Kateřina Janu

V pátek 11.12. navštíví žáci 7. a 8. ročníků anglické divadelní představení Forever Young. Představení shlédneme v divadelním sále Burantheatru na Kounicově ulici.