Volby do Školské rady

Volby do Školské rady

18. 9. 2014Mgr. Pavel Hodál

Volby do Školské rady – s ohledem na to, že se blíží vypršení mandátu členů Školské rady, jsme povinni v souladu s § 167 Zákona č. 561/2004 Sb. provést volby do ŠR. Žádáme tímto rodiče žáků školy, aby zvažovali nominaci kandidátů za zákonné zástupce žáků školy. Návrhy zasílejte na sekretariát školy buď mailem na adresu cenkova.m@bakalka.cz , poštou na sekretariát školy nebo prostřednictvím poštovní schránky školy či osobně na sekretariátě, a to nejpozději do 7. 11. 2014.

Volby do školské rady na další funkční (3 roky) období proběhnou během třídních schůzek dne 24. 11. 2014 ve vestibulu školy.