Prvňáčci a jejich patroni

Prvňáčci a jejich patroni

6. 10. 2009

Jelikož nám začal školní rok, tak jsme se všichni z naší minulé třídy přeměnili na deváťáky.

Na začátku jsme se pro vytvoření dobrého dojmu naparádili a vyšli do tělocvičny přivítat nové žáky Bakalky, kteří se moc těšili až nastoupí po určitě složitých zkouškách. A kolik jich bylo.
Každý z deváťáků dostal přiděleno jednoho až tři prvňáčky, které měl vzít pod své ochranné křídlo. Všichni se snažili chovat před jejich rodiči slušně. Prvňáčci se už moc těšili do svýchj tříd, tak jsme je odvedli a jejich paní učitelka jim vysvětlila různé věci. Také jsme si promluvili s jejich rodiči, kdy je máme vyzvedávat před školou atd. Bylo to dobré setkání a myslím, že se všichni těšili až je uvidí zase.