Přírodopisná olympiáda

Přírodopisná olympiáda

25. 11. 2012

Ve středu, 28. 11. ve 14hodin se uskuteční první - teoretická část Přírodopisné olympiády. Olympiáda je rozdělena do dvou kategorií: 6.+7. ročník a 8.+9. ročník. Zájemci se nahlásí panu uč. Dolníčkovi do úterka.

Ti nejlepší z obou kategorií postoupí do druhé části, která se uskuteční o týden později. Nejlepší z nejlepších poté postupují do městského kola.