Přednáška pro rodiče - kyberšikana

Přednáška pro rodiče - kyberšikana

16. 5. 2014Mgr. Leona Chromá

Vážení rodiče,

na třídních schůzkách 28. 4. 2014 jsme Vám nabídli přednášku na téma kyberšikany a dalších rizik spojených s používáním internetu.

Mnozí jste projevili zájem se přednášky zúčastnit a tímto Vás na ni srdečně zveme.

Přednáška se uskuteční v pondělí 26. 5. 2014 v 17:30 v jídelně školy. Lektory budou pracovníci preventivního oddělení MP Brno.

                                                  

                                                                                Mgr. Ivana Fabianová

                                                                                    metodik prevence