Online registrace k zápisu

Online registrace k zápisu

Vážení rodiče,

termíny pro on-line registraci, na které  jsme vyčlenili 4 pracovní týmy, jsou již zcela zaplněny.  K zápisu je možné se dostavit i bez předchozí on-line registrace. Pro předem nepřihlášené budou také k dispozici další pracovní týmy.

Vaše pořadí při zápisu nemá vliv na přijetí/nepřijetí dítěte na naši školu. Všechny formy registrace a data zápisu jsou rovnocené. Teprve po skončení všech zápisů dojde k vyhodnocení získaných dat a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte ke vzdělávání.