Migrace Čápa - meziškolní projekt

Migrace Čápa - meziškolní projekt

28. 1. 2009

Samostatná práce č.1
Téma: Migrace a chování pták
Úkol . 1:Vyhledej informace o migraci pták (co je to migrace, pro migrují, které
druhy, kam migrují, …)
Úkol . 2:
Vyber si konkrétního migrujícího ptáka a zjisti o nm základní informace.
Úkol . 3: Vyhledej, kam tento pták migruje a ve kterém období.
Úkol . 4: Zpracuj pehlednou mapku tahu pták, zakresli trasu tahu a vypiš státy, pes
které migruje, do mapky.
 
Jméno:Ladislav Bárta, Petr Plodík, Petr Sobotka, Ondřej Rouzek
Datum zadání: 27. 11. 2008
Datum odevzdání: 18. 12. 2008    
 
Migrace ptáků:

Cizí slovo migrace oznamuje stahování např. živočichů, táhnutí z místa na místo. Je to
víceméně pravidelný pohyb živočichů z jednoho místa na jiné, opakující se každý rok
v pravidelných ročních obdobích a nebo také jen několikrát nebo dokonce jen jednou za život
(lososi).
Pravděpodobně se migrace vyvinula jako reakce na mnící se podnebí (ledové doby) nebo
jinak sezónní se měnící životní podmínky. Migrační pohyby mohou napovídat, jak se měnilo
vzájemné postavení kontinent.
Nejznámější jsou pravděpodobně migrace ptáka. Již malé děti vědí, že někteří ptáci od nás na
zimu odlétají, jiní zde zůstávají. Migrují však také savci (např. stáda kopytníků), ryby, ale
také hmyz (např. motýli).
 
Způsob života:
 

 Čápi se vyskytují na vlhkých loukách, polích, okrajích vod. Preferují otevřenou krajinu, často
se však nacházejí v blízkosti lidských obydlí.
 
Na konci léta čápi migrují na zimoviště ve střední a jiní Africe. Několik málo jedinců
přezimuje i ve střední Evropě, v České republice se jedná asi o 10 kus ročně. Tažná hejna
mohou létat i stovky ptáků.
 
Popis:
 
Na České poměry poměrně velký druh, jeho váha se pohybuje v rozmezí 2,3 - 4,4 kg, průměrně
je kolem 3,5 kg, samice jsou o něco menší. čápi bílí dosahují výšky 95 - 105 cm, rozpití
křídel je 155 - 165 cm. Ve zbarvení převažuje bílá barva, konce letek jsou černé, zobák a
dlouhé nohy červené (u mladých jedinci tmavé). Na rozdíl od volavek mají čápi při letu
natažený krk. Typickým zvukovým projevem je klapání zobákem.
 
 Rozmnožování:
 
Hnízda si staví na stromech, střechách, komínech, využívají i umělé hnízdní podložky, v
poslední dob stoupá jejich obliba v hnízdní na sloupech elektrického vedení. Hnízdní
probíhá v jednotlivých nebo v menších skupinách a začíná v období duben - květen. Hnízdo
se skládá převážně z větví a klacků, samice snáší v průměru 2 - 4 vejce, případně jen 1 nebo

dokonce 5. Inkubace vajec trvá přibližně 33 dní, vejce zahřívají oba rodiče. Dva měsíce po
vylíhnutí se mláďata umí létat.
 
 Potrava:
 
Nejznámější čapí potravou jsou žáby, patří sem ale i další obojživelníci, také ryby, plazi,
hmyz a jeho larvy, hraboši (významné pro zemědělství), krtci a dále mláďata různých savců.
V Africe často sleduje hejna sarančí.
 
 
 Ohrožení:  
 
Až do 20. století hnízdil čáp bílý v česku pouze na Třeboňsku, Písecku a na jižní Moravě.     
V roce 2001 u nás bylo zaznamenáno 1282 hnízd, z čeho bylo obsazeno celým párem 901
hnízd a alespoň jedno mládě bylo vyvedeno z 634 hnízd. Dle vyhlášky 395/1992 Sb. platí čáp
v ČR mezi ohrožené druhy.
 
Mezi největší hrozby pro tento druh nepochybně platí odvodňování mokřin, elektrická vedení,
používání pesticidů při ničení sarančí a nezákonný odstel jednotlivých jedinců v Africe.  
Platí také k druhým, ke kterým se vztahuje Dohoda o ochran africko-euroasijských
stěhovavých vodních pták (AEWA). Dle červeného seznamu ohrožených druh jde stále     
o málo dotčený druh (Least concert).