Meziškolní projekt - Holub hřivnáč

Meziškolní projekt - Holub hřivnáč

21. 1. 2009

 

Samostatná práce č. 1

Téma: Migrace a chování ptáků
 
Úkol č. 1: Vyhledej informace o migraci ptáků (co je to migrace, proč migrují, které druhy, kam migrují, …)
Úkol č. 2: Vyber si konkrétního migrujícího ptáka a zjisti o něm základní informace.
Úkol č. 3: Vyhledej, kam tento pták migruje a ve kterém období.
Úkol č. 4: Zpracuj přehlednou mapku tahu ptáků, zakresli trasu tahu a vypiš státy, přes které migruje, do mapky.
 
Vypracovaly: Kristýna Kalhousová, Lýdie Vlčková, Blanka Hýžová, Zuzana Vrbková
Datum zadání: 27. 11. 2008
Datum odevzdání: 18. 12. 2008
 
 
 

1. Migrace ptáků


Migrace je pravidelné stěhování členů skupiny z jedné lokality do druhé. Tahy ptáků jsou dobře známé. Stejně tak savců. Například tahy bizonů, pakoňů, slonů a dalších. Dokonce migrují také ryby.
Mnohé ptačí druhy migrují, aby využily rozdíly sezónních teplot k vylepšení dostupnosti zdrojů potravy a hnízdišť. Tyto migrace jsou u různých skupin proměnlivé.
Migrace mohou být pravidelné (cyklicky se opakující) nebo nepravidelné (náhodné) a mohou mít různé příčiny. Pravidelné migrace se mohou opakovat v periodě:
 
  • denní (tzv. cirkadiánní)
  • měsíční (tzv. lunární) - poměrně řídký případ, souvisí zpravidla s rozmnožováním spojeným s konkrétní lunární fází
  • roční(sezonní) - asi nejčastější případ, patří sem i ptačí migrace (tah do „teplých krajin“)
 
 
 
 
Dalekou migraci zahajuje každoročně řada vnitrozemských, pobřežních či vodních ptáků. Migrace jsou charakterizovány hnízdním obdobím v lokalitách mírného pásu nebo arktické
či antarktické oblasti a tzv. zimovišti v oblastech tropů nebo na opačné straně polokoule.
Dříve než zahájí migraci, zvýší ptáci podstatně své tukové zásoby a redukují velikost některých svých orgánů. Migrace je energeticky velice náročná, zvláště pokud ptáci překonávají bez doplňování potravy pouště nebo oceány.
 
Ptáci také provádí jiné způsoby migrace.Některé druhy se pouštějí do kratších cest
jen pokud je toho zapotřebí, aby se vyhnuly špatnému počasí nebo kvůli získání potravy. Mezi ně patří
i tzv. invazní druhy, které se mohou v některých letech vyskytovat zcela běžně
a v jiných letech se naopak vůbec neobjevují. Mezi takovéto migrující druhy jsou zařazovány například severské pěnkavy, arktické sovy a brkoslavové.
 
Některé druhy mohou také "kočovat". Třeba papoušci nejsou ptáky, kteří podnikají nějaké ohromující cesty ani nežijí pouze na jednom místě, ale buď žijí rozptýleně, kočovně nebo pořádají nepravidelné a malé migrační cesty.
 
Vrátit se přes obrovské vzdálenosti přesně do určitých lokalit je již dlouho známá schopnost ptáků. Při experimentu provedeném roku 1950 s buřňákem severním se tento pták vypuštěný v Bostonu vrátil do své kolonie na ostrovu Skomer u Walesu během 13 dnů po překonání vzdálenosti 5.150 km. Ptáci používají k navigaci během migrace různé metody.
 
Při denní migraci je k navigaci využíváno slunce, v noci je místo toho používán "stelární kompas". Ptáci, kteří se orientují podle slunce, využívají pro určení směru tahu své vnitřní hodiny, pomocí nichž jsou schopni pudově určit odklon slunce a tím i světové strany. 
 

 


 

 

2. Holub hřivnáč 

 
 
Latinsky:Columba palumbus
 
Velikost:Je velký asi jako holub domácí, délka těla je asi 41 cm
a jeho rozpětí křídel je 75 – 80 cm.
 
Vzhled:Hlava, krk a ocas jsou šedé, hruď má světle šedou, někdy purpurovou. Na krku může mít zelené, bílé, nebo purpurové skvrny. Hřbet a křídla jsou šedohnědá.
 
Potrava: Živí se lesními plody, travinami a žaludy, listy, ve městě i chlebem a jiným pečivem. Při pití ponoří zobák do vody, kterou nasaje. Pak krátce zakloní hlavu a teprve potom polkne.
 
Výskyt:Žije téměř v celé Evropě kromě severních oblastí Skandinávie. Vyskytuje se také směrem na východ až na Sibiř a v severní Indii.
 
Rozmnožování:Při rozmnožování se samec snaží zaujmout samici hlasitým vrkavým zpěvem a letovou akrobacií. Poté si samec se samičkou vzájemně pečují o peří. Samice snáší dvě bílá vejce.
 
 
  

3. Migrace Holuba hřivnáče

 
Holub hřivnáč je částečně tažný, v oblastech s mírným podnebím zůstává i přes zimu, přezimuje většinou v jižní a západní Evropě odkud se vrací na přelomu února a března
a odlétá v srpnu až září. Zimuje v jihozápadní Francii pod Pyrenejemi, ale k nám táhne
přes jižní Německo. Tito ptáci se však vyhýbají obydleným územím a nezalétají ani do stájí, žijí převážně v lesích.

 

4. Mapka tahu Holuba hřivnáče

 
 
 
Závěr: Migrace se vyskytuje nejen u ptáků, ale i u savců a ryb. Tyto migrace jsou u různých skupin proměnlivé. Migrace mohou být pravidelné nebo nepravidelné a mohou mít různé příčiny, délky tras, druhy aj. Holub hřivnáč je částečně tažný pták.
 
 
 
Literatura a zdroje:
mos-cso.cz (společnost pro ochranu ptactva)