Městské kolo olympiády z přírodopisu

Městské kolo olympiády z přírodopisu

3. 4. 2012

Na přelomu měsíce března a dubna naši školu úspěšně reprezentovala děvčata Kateřina Toušková (8.C) a Tereza Carol Dudová (9.B) v městkém kole olympiády v přírodopisu, která se konala ve středisku volného času Lužánky. Soutěž se skládala ze dvou kol teoretických úloh, laboratorního cvičení a poznávání rostlin a živočichů a byla zaměřena na vztahy mezi organizmy.

Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme další úspěchy.