Kroužek Psaní jako hraní

Kroužek Psaní jako hraní

9. 9. 2014Mgr. Iva Holá

Kroužek je určen pro žáky 1. ročníku. Jeho náplní budou činnosti procvičující zejména jemnou motoriku ruky, upevňování správného držení kreslícího a psacího materiálu.

To vše formou her a zábavných činností na velkých formátech papíru.

Kroužek bude probíhat v 1. pololetí, vždy ve středu - 13:45 - 15:00.

Začínáme 24.9., končíme 28.1.2015.

Kroužek je placený, cena za dítě je 1000,- Kč.