"Babi a dědo, pojďte si s námi hrát"

"Babi a dědo, pojďte si s námi hrát"

Bakalka a Rada rodičů pořádají zábavné odpoledne ke Dni dětí  "Babi a dědo, pojďte si s námi hrát".

Na přihlášené děti, babičky a dědečky se těšíme ve čtvtek 29. 5. 2014 od 15 do 17 hod na školní zahradě, v případě nepříznivého počasí v tělocvičně školy.