Adaptační kurz "BAKA - Go!" pro šesté ročníky

Adaptační kurz "BAKA - Go!" pro šesté ročníky

5. 9. 2011

Na základě dobrých zkušeností s adaptačními kurzy na jiných školách se ve dnech 12. - 15. 9. 2011 uskuteční první adaptační kurz "BAKA - Go!" i na Bakalce.

Této akce se zúčastní nové třídy 6.A a 6.C spolu se svými třídními kantory a dalšími pedagogy školy. Akce si klade za cíl především seznámení  žáků v novém třídním kolektivu a navázání dobrého vztahu s novým třídním učitelem. Nedílnou součástí je také odlehčení vstupu žáků na druhý stupeň základní školy a seznámení se s tím, jak to ve vyšších ročnících "základky" funguje.

Na přípravě programu se podílí zkušení instruktoři, učitelé a vybraní žáci devátých ročníků. Aktivity budou zaměřeny především na spolupráci ve skupině, rozvoj komunikačních dovedností či prezentaci vlastních úvah a názorů. Chybět nebudou ani sportovní, výtvarné, sociální, dovednostní a další animační programy.