Schůzka ŽP

Schůzka ŽP

Ve středu 25.3.2009 od 7.00 se uskuteční v jazykové učebně schůzka žákovského parlamentu.

Program: plán akcí do konce školního roku

Těší se               Martina Cintulová a Ivana Fabianová