Pěvecká soutěž školních družin

Pěvecká soutěž školních družin

27. 2. 2013Mgr. Pavel Hodál

Ve středu 27. 2. 2013 se děti z naší školní družiny zúčastnily obvodního kola PĚVECKÉ SOUTĚŽE ŠKOLNÍCH DRUŽIN "SUPERSTAR", která se konala ve školní družině na ZŠ Svážná. V I. kategorii (žáci 1. - 2. ročníků) se umístil na krásném prvním místě Vít Tadyjev ze třídy 1. C a postupuje tak do městského kola.
Ve II. kategorii (žáci 3. - 4. ročníků), se rovněž na 1. místě umístil Adam Cíleček ze třídy 3. B, a také postupuje do městského kola. Ve II. kategorii (žákyně 3. - 4. ročníků) se na pěkném 3. místě umístila Markéta Svobodová ze třídy 3. B. Ve III. kategorii (žákyně 5. tříd) získala 1. místo Lenka Bezchlebová ze třídy 5. B a postupuje do městského kola. Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy a V. Tadyjevovi, A. Cílečkovi a L. Bezchlebové přejeme hodně úspěchů v městském kole.