Zasedání ŽP

Zasedání ŽP

5. 1. 2012

Zasedání se zúčastnili zástupci všech tříd.

Projednali jsme:

  • Florbal - od 9. 1. 2012

              - upřesnění pravidel

  • Ples - poučení o chování a bezpečnosti na školním plese
  • Sběr -  organizuje  třída 8. B          

                       - předpokládaný termín v březnu

  • Kvíz Bakalky - organizuje třída 7.C

                                    - proběhne  na začátku druhého pololetí