Zápis do 1. tříd – leden 2013

Zápis do 1. tříd – leden 2013

21. 11. 2012Mgr. Pavel Hodál

Zde naleznete informace ohledně organizace zápisu dětí do 1. třídy, důležitá data a dokumenty.

Vážení rodiče,

školská reforma umožnila školám si vytvořit vlastní vzdělávací program, který se mnohdy orientuje na rozšířenou výuku jednoho předmětu. V našem případě jsme pokračovali v letité tradici jazykového vzdělávání. Protože víme, že ne každý školní vzdělávací program je vhodný
pro všechny žáky, rádi bychom Vám poskytli některé důležité informace o nás, aby Vaše rozhodnutí, kam jít s dítětem k zápisu, bylo jak v souladu s potřebami a schopnostmi Vašeho dítěte, tak i s Vašimi představami o kvalitním vzdělávání.

U zápisu se snažíme v zájmu dětí objektivně zhodnotit předpoklady pro náročnější výuku. Rozhodně to nemusí být pouze děti s mimořádným talentem. Přáli bychom si oslovit především ty rodiče, které vzdělání považují za jednu z nejvyšších hodnot. Snažíme se budovat třídní kolektivy, kde je úroveň žáků vyrovnaná, což umožňuje rychlejší tempo práce a dosažení vyšší úrovně vzdělání. Nehodnotíme úroveň znalostí anglického jazyka, prověřujeme předpoklady pro vzdělávání podle našeho Školního vzdělávacího programu „Naše výsledky hovoří cizími jazyky“, který je náročnější - 2 povinné cizí jazyky.

V rámci prohloubení jazykové profilace jsme zavedli bilingvní (dvojjazyčnou) výuku dvou předmětů, které nebyly vybrány náhodně. V pracovních činnostech vyučovaných v anglickém jazyce si žáci posilují jazykové znalosti přímo v konkrétních každodenních situacích a výuka informatiky vychází z anglické terminologie.

Doufáme, že těchto pár informací Vám pomohlo při výběru školy pro své dítě.

Přejeme Vám i Vašim dětem hodně štěstí a dobrou volbu.
vedení školy

Další důležité informace:

Dny otevřených dveří

  • středa 28. 11. 2012 od 8:00–12:00
  • středa 9. 1. 2013 od 8:00–12:00

Dny zápisu do 1. tříd

  • úterý 15. 1. 2013 14:30–18:00
  • středa 16. 1. 2013 14:30–18:00
  • sobota 19. 1. 2013 9:00–14:00

 

Od 1. 1. 2013 bude prostřednictvím www.bakalka.cz možnost on-line registrace na konkrétní termín
a čas zápisu na naší škole. Pro on-line přihlášené jsme vyčlenili 3 pracovní týmy, pro předem nepřihlášené budou také k dispozici 3 pracovní týmy.

K zápisu se dostaví dítě se zákonným zástupcem, který podá písemně žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Formulář žádosti bude k dispozici přímo v dny zápisu nebo je možné si jej stáhnout z našich webových stránek (viz. Základní informace, vzory formulářů).
Zákonný zástupce k zápisu přinese rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Výsledky zápisu budou zveřejněny do 5 pracovních dnů od posledního dne zápisu. Zákonný zástupce u zápisu dostane seznam pomůcek, které dítě bude potřebovat a zároveň bude informován o termínu, ve kterém si může přijít
pro rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Schůzka rodičů přijatých dětí

Schůzka rodičů přijatých dětí pro školní rok 2013/2014 se bude konat 4. 6. 2013 v 15:30 v budově školy.

Spádový obvod ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8:

Bakalovo nábřeží, Bidláky, Holandská, Křetínská, Polní, Renneská tř. od ul. Poříčí
po ul. Vsetínskou (od začátku po č. 27 lichá, od začátku po č. 50 sudá), Strážní, Štýřické nábřeží, Vídeňská (č. 1 až č. 101 lichá), Vojtova, Vsetínská (pouze lichá čísla).

Odpovědi na nejčastější dotazy rodičů

Jak poznáme vhodnou školu pro naše dítě?

Doporučujeme využít všechny informační zdroje, které Vám pomohou vytvořit obraz o škole. Nespoléhejte se pouze na informace, které Vám sama škola nabízí. Kromě údajů, které má škola
na webových stránkách, se také ptejte současných žáků a jejich rodičů, absolventů, známých na jejich zkušenosti s příslušnou školou. Jděte se i osobně podívat do školy a vnímejte atmosféru školy, prohlédněte si prostředí a pokuste se nahlédnout i do výuky.

Kdy se můžeme přijít podívat do školy?

Nejlépe ve dnech otevřených dveří, tj. 28. 11. 2012 a 9. 1. 2013 vždy od 8:00 do 12:00.
Po předchozí domluvě jsme ochotni nabídnout individuální termín.

Musíme přijít hned první den zápisu?

Ne, všechny dny zápisu jsou rovnocenné a děti jsou přijímány podle výsledků u zápisu
(viz. Směrnice pro přijímání žáků: webové stránky – Dokumenty školy, Ostatní dokumenty
a směrnice).

Máme se speciálně připravovat na zápis?

Ne, není třeba. Jen rozvíjejte u svého dítěte komunikační dovednosti, rozvíjejte smysly, cvičte
a podporujte paměť, cvičte a udržujte koncentraci, jemnou motoriku, schopnost sebeobsluhy v každodenních situacích. Dítě, které jde k zápisu do školy, by se mělo umět samo představit, znát svůj věk (nejlépe i datum narození), adresu.
Na webových stránkách školy je k dispozici dokument MŠMT „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“, který přináší základní přehled toho, co by mělo dítě zvládnout před vstupem do základní školy.

Musí dítě umět anglicky již u zápisu?

Ne, u zápisu prověřujeme kromě školní zralosti pouze předpoklady pro studium jazyků.
U dítěte, které se již anglicky učilo, zkoumáme úroveň jeho angličtiny pro zařazení do třídy podle pokročilosti.

Musí být dítě ze spádového obvodu školy?

Ne, nemusí, sice k základnímu vzdělávání jsou přijímány přednostně děti ze spádového obvodu školy, ale do naší školy chodí ze spádového obvodu necelá 1/6 všech žáků školy.

Slyšeli jsme, že jste školou jen“ pro prominenty a bohaté“. Co je na tom pravdy?

V žádném případě to není pravda, děti přijímáme na základě výsledků u zápisu. Objektivně bývají při přijímání úspěšné děti z rodin, kde je kvalitní vzdělání považováno za nejdůležitější devizu pro budoucí život. Mnohdy jsou to zároveň děti z rodin, kde jsou rodiče úspěšní ve svých profesích, ale tuto skutečnost škola nemůže nijak ovlivnit či zohledňovat při posuzování výsledků zápisu. Jako státní škola nepožadujeme po rodičích více finanční spoluúčasti, než je běžné na jiných stejně organizovaných školách. Nezaznamenáváme ani ve třídních kolektivech výlučnosti některých dětí, pracujeme na atmosféře a pozitivních vztazích ve všech třídách.

Co dělat, když dítě nebude přijato?

Doporučujeme všem zákonným zástupcům, aby v případě, že nebydlí s dítětem ve spádovém obvodu školy, určitě navštívili i zápis na své spádové škole bez ohledu na to, že byli u zápisu
na Bakalce. Naše škola již několik let opakovaně nemohla z kapacitních důvodů přijmout
do 1. ročníku všechny přihlášené žáky.
Každé dítě má zajištěno vzdělávání na spádové škole podle místa trvalého bydliště.
Zápisy na školách probíhají až do 15. února každého roku.

Více informací naleznete také v sekci Odpovědi na nejčastější dotazy rodičů.