Úspěchy děvčat v basketbale

Úspěchy děvčat v basketbale

Na počátku dubna se pod vedením p. uč. Cenkové zúčastnily dvě družstva děvčat naší školy městských kol v basketbale. Obě dvě družstva (kategorie III. a IV.) získala výborná druhá místa. Více a foto v rubrice Chválíme.