Rozřazovací testy z Aj na 1. stupni

Rozřazovací testy z Aj na 1. stupni

V týdnu od 23.1. 2012 se budou ve 2. - 5. ročnících psát rozřazovací testy z AJ,

přičemž zadané úkoly budou odpovídat učivu probranému v 1. pololetí.