Platba kurzu Cambridge

Platba kurzu Cambridge

Dnes byla většině dětí přihlášených do kurzu Cambridge předána do ŽK informace o platbě za tento kurz.  Na lístku naleznete informace o bezhotovostní platbě na konkr. účet, var. symbol, částku a také datum splatnosti, které je 14. 10. 2011.

Pokud se z nějakého důvodu tato informace k rodičům nedostane, mohou psát na mail:

otepkova_ocelikova@bakalka.cz